įterpti

įterpti
įter̃pti, -ia, į̃terpė tr. 1, Trgn, Škt, įtérpti, -ia, -ė J.Jabl, Rtr, 1, , Sv 1. įdėti, įkišti, įsprausti į tarpą: Tas vienkiemis buvo į̃terptas į Dragūnių lauką Sml. Įtérpiamas garsas NdŽ. Jie turi į šaknį įtérptą n K.Būg. Įterpiamíeji ženklai 44. Negalėjau susitūrėti neįtérpęs žodelio NdŽ. | refl.: Tarp miežių bei avižų rėžių įsiterpusi guli nedidelė pievelė, lenke vadinama I.Simon. [Miškas] įsiter̃pęs daugiau į laukus Prk. Tę atskirui buvo įsiterpęs toks kampas, tai išdalino į padales Vdžg. Tarp jungties ir vardinės dalies gali būti įsiterpusi aplinkybė, papildinys arba net veiksnys LKGIII354. Tarp tiesioginių sakinių nuolat įsiterpia klausimai, sušukimai, reikšmingos pauzės . Į darbo dainą įsiterpė buities vaizdai, žmonių gyvenimo paveikslai . 2. primygtinai įduoti, įkišti: Į̃terpė [muštuvio] kryželį rankon, tai jau žinok, kad sviestas reiks mušt Ob. Ginklą jam į̃terpė Krč.Sv, Škt įsiūlyti: Kažin kas jau man įtérpė blogą pinigą Š. Iñterpė žmogui karvę pagedusiais speniais Vžns. Ot intérpė [obelaites], kur niekas nebeema, užtai ir neauga Lel. Iñterpė kyšį, tai ir tyli Ktk. Man ana šitą raštą [aust] iñterpė Aln. Va tau ir pažįstamas iñterpė bėdą, ir džiaukis Sdk.įpiršti: Dejavo: atliko Viktusė, atliko, tai mat įtérpė šiaip teip tam durniu Mžš. 3. užkrėsti: Kas tau iñterpė niežus? Ut. 4. refl. J.Jabl, 56 įlįsti, įsibrauti, įsigrūsti, įsisprausti: Įsitérpti tarp dviejų bičiulių NdŽ. Kurgi tu čia dabar įsitérpei, pačian vidurin? Š. Įsiterpęs į vaikų būrį, jis padėjo ranką Aladinui ant peties ir tarė J.Balč. Aš įsiter̃pus laikraštį ištraukiu, liepiu šnekėt KzR.įsisiūlyti, įsipiršti kur dirbti, gyventi: Valug motinos jin įsitérpė ing tuos namus Žml. Tai už nėnką įsìterpia, tai prie mamos būna Bsg. 5. refl. J.Jabl, NdŽ įsikišti, įsimaišyti (į kieno kalbą): Adomėlis klausė jo su didžiausiu domesiu, tik retkarčiais įsiterpdamas su trumpa savo pastaba ar klausimu V.Myk-Put.
◊ akìs įter̃pti nukreipti žvilgsnį, įsižiūrėti į ką: Ko įtérpei akìs į nieką? Rmš.
\ terpti; įterpti; priterpti; užterpti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Look at other dictionaries:

  • įterpti — statusas T sritis informatika apibrėžtis Komanda į dokumentą nurodytam objektui (rašmeniui, laukui, paveikslui, saitui, skirtukui) įterpti. Panašų veiksmą atlieka komanda ↑įtraukti. Tačiau įterpimas yra labiau negu įtraukimas susijęs su techniniu …   Enciklopedinis kompiuterijos žodynas

  • įterpti lentelę — statusas T sritis informatika apibrėžtis Komanda lentelei į dokumentą įterpti. Norint įterpti lentelę, paprastai klausiama apie jos dydį – nurodomas eilučių ir stulpelių skaičius. atitikmenys: angl. insert table …   Enciklopedinis kompiuterijos žodynas

  • įterpti lakštą — statusas T sritis informatika apibrėžtis Komanda ↑skaičiuoklės lakštui į ↑skaičiuoklės knygą įterpti. Paprastai galima įterpti daugelį lakštų. atitikmenys: angl. insert worksheet ryšiai: dar žiūrėk – skaičiuoklė dar žiūrėk – skaičiuoklės knyga …   Enciklopedinis kompiuterijos žodynas

  • įterpti stulpelį — statusas T sritis informatika apibrėžtis Komanda stulpeliui į ↑lentelę įterpti. Lentelė papildoma vienu stulpeliu. atitikmenys: angl. insert column ryšiai: dar žiūrėk – lentelė dar žiūrėk – lentelė …   Enciklopedinis kompiuterijos žodynas

  • įterpti komentarą — statusas T sritis informatika apibrėžtis ↑Rengyklių komanda ↑komentarui (2) į pasirinktą dokumento vietą įterpti. Atveriamas nedidelis langelis, kuriame galima surinkti komentaro tekstą. Dokumento autoriaus asmenvardis arba inicialai paprastai… …   Enciklopedinis kompiuterijos žodynas

  • įterpti eilutę — statusas T sritis informatika apibrėžtis Komanda eilutei į ↑lentelę įterpti. Lentelė papildoma viena eilute. atitikmenys: angl. insert line ryšiai: dar žiūrėk – lentelė dar žiūrėk – lentelė …   Enciklopedinis kompiuterijos žodynas

  • įterpti paveikslą — statusas T sritis informatika apibrėžtis Komanda paveikslui į dokumentą įterpti. Įterpiant paveikslą paprastai galima nurodyti, kaip jis turi būti išdėstytas dokumente: apgaubiant tekstu, tuščioje vietoje ir pan. atitikmenys: angl. insert picture …   Enciklopedinis kompiuterijos žodynas

  • įterpti podokumentį — statusas T sritis informatika apibrėžtis Jungtinio dokumento komanda, kuria į dokumentą įterpiamas naujas dalinis dokumentas – ↑podokumentis. Jo vardas parenkamas atsivėrusiame dialogo lange. atitikmenys: angl. insert subdocument ryšiai: dar… …   Enciklopedinis kompiuterijos žodynas

  • įterpti — įter̃pti vksm. Įter̃pk pùslapių nùmerius …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • insert — įterpti statusas T sritis informatika apibrėžtis Komanda į dokumentą nurodytam objektui (rašmeniui, laukui, paveikslui, saitui, skirtukui) įterpti. Panašų veiksmą atlieka komanda ↑įtraukti. Tačiau įterpimas yra labiau negu įtraukimas susijęs su… …   Enciklopedinis kompiuterijos žodynas

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”